Netwerken

Het ICT-netwerk is het hart van het bedrijf. We richten servers, werkplekken en wifi-netwerken dan ook zo stabiel en efficiënt mogelijk in. Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen, dan staan we 24/7 klaar om deze op te lossen. Zo staat het werk nooit lang stil.